БУТНИК С.І., Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

УДК 342.924:303.725.37:354.31

 

БУТНИК С.І.,
начальник Центру безпеки дорожнього руху при МВС України
 
 
Анотація. Про забезпечення безпеки дорожнього руху в діяльності Державтоінспекції МВС України.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, безпека дорожнього руху.
Аннотация. Об обеспечении безопасности дорожного движения в деятельности Госавтоинспекции МВД Украины.
Ключевые слова: административная ответственность, безопасность дорожного движения.
Summary. About providing of safety of road traffic in activity of the State traffic inspectorate of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Keywords: administrative responsibility, safety of road traffic.
 
 
        Постановка проблеми. Проблема безпеки дорожнього руху, зростання кількості дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), аварійності та дорожнього травматизму є чи не проблемою номер один для України і вже із рангу дорожньої статистики перейшла в площину національної безпеки. Адже з року в рік ці показники недопустимо зростають, а на тлі загальноєвропейських критеріїв ми б’ємо всі рекорди. Через ДТП Україна нині втрачає у вісім разів більше людей, ніж західноєвропейські країни. 
        Головними причинами високого рівня аварійності на автошляхах В. Єгупенко вважає низьку дисципліну й правову культуру учасників дорожнього руху (особливо власників приватного транспорту), нехтування елементарними вимогами безпеки [2]. О. Небрат до вказаних негативних факторів додає незадовільний технічний стан транспортних засобів, жахливий стан автомобільних доріг (відсутність розмітки на дорогах, стан асфальтового покриття), безкарність осіб, які скоїли правопорушення, пов’язані з транспортом тощо [6].
        Особливості у сфері правового регулювання й гарантування безпеки дорожнього руху розглядалися в науково-теоретичних дослідженнях. У них, зокрема, висвітлено проблеми застосування міліцією адміністративно-правових [5] та кримінологічних [6] засобів гарантування безпеки дорожнього руху. Але аналіз чинної системи правового регулювання діяльності органів Державної автомобільної інспекції МВС України (далі – ДАІ) щодо застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження майна і запобіганню цих правопорушень наочно демонструє, що ця система є недосконалою, містить значну кількість нормативно-правових актів, які не завжди узгоджені між собою
        Метою статті є дослідження проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху.
        Виклад основних положень. Як зазначається у Законі України “Про дорожній рух”, положеннях та інструкціях, настановах і правилах, безпека дорожнього руху – це врегульований правовими нормами процес руху, експлуатації транспортних засобів, що виключає можливість заподіяння фізичної або майнової шкоди…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання