ЧІГІНА Н.В., Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері хмарних технологій

УДК 341: 316.774

ЧІГІНА Н.В.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
АнотаціяВ статті розглядаються питання визначення поняття хмарних технологій в цілому та окремих видів хмарних технологій з урахуванням їх суб’єктного і об’єктного складу. Досліджені основні правові проблеми, що виникають у відносинах між суб’єктами, що використовують хмарні технології, та шляхи їх вирішення. Проаналізовано ступінь нормативного врегулювання відносин, що виникають при використанні хмарних технологій на міжнародному рівні, проблеми та перспективи подальшого їх врегулювання.
Ключові слова: хмарні технології, міжнародно-правове регулювання, інформаційне право.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения понятия облачных технологий в целом и отдельных видов облачных технологий с учетом их субъектного и объектного состава. Исследованы основные правовые проблемы, которые возникают в отношениях между субъектами, которые используют облачные технологии, а также пути их решения. Проанализирована степень нормативного урегулирования отношений, которые возникают при использовании облачных технологий, на международном уровне, проблемы и перспективы дальнейшего их урегулирования и научного исследования темы.
Ключевые слова: облачные технологии, международно-правовое регулирование, информационное право.
Summary. This article investigates issues related to the definition of the cloud computing in general and individual cloud technologies, taking into account the subjective and objective composition thereof. The basic legal issues that arise from the relationships between the subjects using cloud technologies, as well as the solutions to these issues, are investigated. Author analyzes the degree of normative regulation of relations that arise from using cloud technologies at the international level, the problems and prospects for their further regulation.
Keywords: cloud computing, international legal regulation, information law.
 
 
        Постановка проблеми та актуальність дослідження. Образне порівняння з “хмарою” може ввести в оману. Хмарні комп’ютерні технології – це не аморфне атмосферне явище, а вельми приземлена технологія, що полягає у взаємозв’язку фізичного обладнання, мереж, потужностей для зберігання, послуг і інтерфейсів, необхідних для надання комп’ютерних технологій в якості послуги. Характерною особливістю хмарних технологій є те, що вони найчастіше передбачають передачу даних на сервер, що контролюється третьою стороною.
        Зрушення у бік хмарних технологій, яке спостерігається сьогодні, представляє собою докорінну зміну у взаємодії між телекоммунікаційною, діловою і суспільною сферами, яке стало можливим завдяки гігантському нарощуванню можливостей обробки інформації, ресурсів зберігання даних і швидкості передачі [1].
        Особливості суб’єктного та об’єктного складу відносин з застосування хмарних технологій зумовлюють необхідність їх вивчення саме з боку міжнародного права, з подальшим використанням результатів дослілжень при моделюванні національного права окремих держав.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання