Cпеціалізована вчена рада Д 26.501.01

Відповідно до наказу МОН України № 1428 від 15.11.2019 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України створена та розпочала роботу спеціалізована вчена рада Д 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у складі:

Голова ради:

Довгань Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, перший заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07.

Заступники голови:

Пилипчук Володимира Григорович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальності 12.00.01; 12.00.07;

Бєляков Костянтин Іванович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

Беланюк Марина Василівна, к.ю.н., учений секретар, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.01;

Члени ради:

Баранов Олександр Андрійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.01;

Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

Золотар Ольга Олексіївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

Копан Олексій Володимирович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітника, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.07;

Корж Ігор Федорович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07;

Лук’янов Дмитро Васильович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.01;

Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., професор, президент, Національна академія правових наук України, спеціальність 12.00.01;

Савінова Наталія Андріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, декан факультету, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.07;

Скулиш Євген Деонізійович, д.ю.н., професор, керівник наукового центру, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України,Є спеціальність 12.00.01;

Теплюк Михайло Олексійович, д.ю.н., заступник керівника апарату – керівник головного юридичного управління, Верховна Рада України, спеціальність 12.00.01;

Ященко Володимир Арсентійович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.01.

Видання НДІІП