Cпеціалізована вчена рада Д 26.501.01

Відповідно до наказу МОН України № 1428 від 15.11.2019 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства у Науково-дослідному інституті інформатики і права НАПрН України створена та розпочала роботу спеціалізована вчена рада Д 26.501.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у складі:

Голова ради:

Довгань Олександр Дмитрович, д.ю.н., професор, перший заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.07.

Заступники голови:

Пилипчук Володимира Григорович, д.ю.н., професор, директор, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальності 12.00.01; 12.00.07;

Бєляков Костянтин Іванович, д.ю.н., професор, завідувач відділу, Науково-дослідний інститут інформатики і права, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

Беланюк Марина Василівна, к.ю.н., учений секретар, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, спеціальність 12.00.01;

Видання НДІІП