Дирекція ДНУ ІІБП НАПрН України

     В.о. директора ДНУ ІІБП НАПрН України – Фурашев Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор РАЕ, експерт з питань національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України.
Автор понад 230 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Член координаційної групи за напрямом досліджень військового права та оборонно-промислового комплексу Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.
Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних.
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
       Радник при дирекції  Пилипчук Володимир Григорович – вчений в галузі права, історії та філософії, експерт з питань національної та міжнародної безпеки.
Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.
Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 15 монографій, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, філософії права, національної та інформаційної безпеки, державного і недержавного секторів безпеки, історії  спеціальних служб і правоохоронних органів, демократичного контролю над правоохоронними органами та воєнною організацією держави.
Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, керівник секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.
Нагороджений 18 відзнаками і медалями, відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки». 
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

   
       Радник при дирекції  Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, експерт з питань інформаційного права, інформаційної, національної й державної безпеки. Має досвід наукової, науково-педагогічної, аналітичної та організаційно-управлінської діяльності.
Автор понад 165 наукових праць, у тому числі 15 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної й державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності.
Член спілки юристів України, заступник голови Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, координатор напряму досліджень правових питань інформаційної та кібербезпеки Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. 

 
      В.о. ученого секретаря  Беланюк Марина Василівна  кандидат юридичних наук, старший дослідник, має значний досвід науково-організаційної роботи, проводить дослідження в галузі теорії та історії держави і права, історико-правових проблем інформаційної сфери та історії правоохоронних органів. Секретар Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, заступник ученого секретаря Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.

 
     Заступник директора з загальних питань  Леонов Дмитро Борисович  фахівець з питань міжнародного співробітництва.
З 1992 по 2010 роки працював на відповідальних посадах з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві оборони України і Національному інституті проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. Був координатором з боку України та брав участь у низці міжнародних проектів у сфері оборони та безпеки. Безпосередньо організовував і брав участь у проведенні більше 100 міжнародних, загальнодержавних і відомчих наукових конференцій, семінарів, круглих столів та експертних зустрічей. 

  
  Головний бухгалтер ДНУ ІІБП НАПрН УкраїниЛебединська Олена Володимирівна  здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Досліджує фінансово–правові засади діяльності наукових установ України.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання