Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту

Монографія / О. Д. Довгань, І. М. Доронін; НАПрН України, НДІІП – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2017. – 107с.

       У монографії запропоновано вирішення проблемних питань у сфері кібербезпеки, що є надзвичайно актуальними в контексті розвитку інформаційного суспільства, зростання кіберзлочинності, використання засобів кібертероризму у гібридних війнах та необхідності розбудови системи забезпечення кібернетичної безпеки України відповідно до визначених стратегічних напрямків з урахуванням тенденцій розвитку кіберпростору, сучасних викликів та загроз його безпеці.

       Книга розрахована як на фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки, так й всіх читачів, що цікавляться даною проблематикою.

 

ЗМІСТ
 
 

ПЕРЕДМОВА

4

РОЗДІЛ 1. Актуальні проблеми кібернетичної безпеки держави

7

РОЗДІЛ 2. Трансформація кіберзагроз в умовах гібридної війни проти України

27

РОЗДІЛ 3. Інформаційно-комп’ютерні технології та загрози у сфері кібербезпеки (Інтернет речей, DL-технології, GRID, «блокчейн» та крипто-технології вільного доступу

45

РОЗДІЛ 4. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері кібербезпеки

71

ПІСЛЯМОВА

104

Повний текст.

Видання НДІІП

Вибрані видання