ФУРАШЕВ В.М., Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека інформації”

УДК 340.13

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження сутності інформаційної безпеки та визначення на її базі понять “інформаційна безпека та “безпека інформації”.
Ключові слова: інформація, інформаційнабезпека, національна безпека, інформаційне суспільство, безпека інформації, захист інформації, кібербезпека.
Аннотация. Исследование сущности информационной безопасности и определение на её базе понятий “информационная безопасность”и “безопасность информации”.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, национальная безопасность, информационное общество, безопасность информации, защита информации, кибербезопасность.
Summary. Research of essence of informative safety and determination of “informative safety”andsafety of informationconcepts on its base.
Keywords: information, information security,national security, informational society, protection of information, cybersecurity.
 
          Постановка проблеми. В роботі [1] було встановлено наступне.
      По-перше, у переважній більшості чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, які спрямовані на встановлення, розвиток та регулювання інформаційних відносин, не застосовується поняття “інформаційна безпека”.
      По-друге, переважна більшість положень законів України та інших нормативно-правових актів [2 – 54], які мають безпосереднє відношення до інформаційних відносин, мають спрямованість саме на захист інформації. Положення зі спрямованістю на захист людини, суспільства, а й відповідно, держави від інформації знаходяться у “меншості”.
         По-третє, за винятком Закону України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [11], у законах України та відповідних інших нормативно-правових актах, у яких з тією чи іншою метою згадується поняття “інформаційна безпека”, не надається його визначення.
     По-четверте. стрижнем розуміння сутності поняття “інформаційна безпека” є розуміння сутності поняття “інформація”.
       По-п`яте, отримання інформації людиною здійснюється через всі чотири органи, якими її наділила природа: зір, слух, відчуття та дотик…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання