ФУРАШЕВ В.М., Сутність та визначення поняття “електронне урядування”

УДК 340.13
 
ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ
 
 
Анотація. Дослідження сутності електронного урядування та визначення на її базі поняття “електронне урядування”.
Ключові слова: управління, уряд, електронне урядування.
Аннотация. Исследование сущности электронного государственного управления и определение на её базе понятия “электронное государственное управление”.
Ключевые слова: управление, правительство, электронное управление.
Summary. Research of essence of electronic state administration and decision on its base of concept is “electronic state administration”.
Keywords: management, government, electronic management.
 
        Постановка проблеми. На даний час можна констатувати, що словосполучення або термін “електронне урядування” все глибше упроваджується у нашу свідомість, в т.ч. і через законодавчі та інші нормативно-правові акти [1 – 10]. Але далеко не всі, хто застосовує це словосполучення або цей термін, схоже розуміють його сутність.
         Розуміння сутності того чи іншого терміну добре видно через його визначення.
       Яке ж визначення словосполученню (терміну) “електронне урядування” пропонується для застосування (вживання) у подальшому?
       Вільна енциклопедія “Вікіпедія” надає наступне визначення цьому словосполученню (терміну): електронне урядування – спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій” (режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki).
        Офіційно, на урядовому рівні, запропоновано визначення цього словосполучення (терміну): електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян” [8].
        Як бачимо, навіть у цих двох наведених визначеннях одного і того ж словосполучення (терміну) відслідковується принципово різне розуміння його сутності.
        Метою даної роботи є дослідження сутності, а відповідно й визначення, словосполучення (терміну) “електронне урядування”.
        Виклад основних положень. Головним у словосполученні “електронне урядування” є слово “урядування”, а слово “електронне” визначає засіб або напрям його здійснення...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання