ГРЕБЕНЮК М.В., ЛЕОНОВ Б.Д., Досвід Ізраїлю у сфері забезпечення кібербезпеки (ст. 45-50)

УДК 343.9:343.346.8:004

ГРЕБЕНЮК М.В.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
кандидат юридичних наук, доцент,
керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. У статті аналізується досвід держави Ізраїль у сфері забезпечення кібербезпеки. Висвітлюється система органів, які відповідають за кібербезпеку. Аналізуються законодавчі ініціативи держави Ізраїль у сфері забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: Ізраїль, кібербезпека, кібертероризм.
Summary. The article analyzes the experience of Israel in the field of providing cyber security. The system of bodies responsible for cyber security is covered. The legislative initiatives of Israel in the field of ensuring cyber security are analyzed.
Keywords: Israel, cybersecurity, cyberterrorism.
Аннотация. В статье анализируется опыт Израиля в области обеспечения кибербезопасности. Освещается система органов, ответственных за кибербезопасность. Анализируются законодательные инициативы государства Израиль в области обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: Израиль, кибербезопасность, кибретерроризм.
 
 
      Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово трансформує світ. Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління державою. Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і держави [1]. Кібербезпека – це сфера майбутнього, яка потребує вкладення потужних державних та приватних інвестицій на перманентній основі. Розвиток цієї важливої складової світової національної безпеки є одним із головних чинників прискорення галузевої трансформації усієї світової економіки в найближчі десятиліття. Таким чином, у найближчій перспективі сфера кібербезпеки має стати ключовим параметром визначення рівня економічного розвитку будь-якої країни, її конкурентоспроможності на глобальному ринку...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання