ГРЕСЬ О.М., Корупційні ризики під час здійснення оборонних закупівель (с. 128-133)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238193

УДК 455:343.35

ГРЕСЬ О.М.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3642-4975. 
 
 
Анотація. У статті проведено аналіз чинних нормативно-правових актів у сфері оборонних закупівель, висвітлено деякі недоліки Закону України “Про оборонні закупівлі”, а також проаналізовано корупційні ризики, які можуть з’явитися в результаті реалізації положень Закону “Про оборонні закупівлі”.
Ключові слова: корупція, корупційні ризики, національна оборона, оборонні закупівлі, національна безпека.
Summary. The article is devoted to the analysis of current regulations in the field of defense procurement. The importance of the problem of corruption for the people of Ukraine is highlighted. The threat to national security caused by high levels of corruption is mentioned. A number of studies on the spread of corruption in the defense sector are processed, in particular by such public organizations as the Independent Anti-Corruption Committee on Defense, Transparency International UK, Transparency International Ukraine and others. Attention is drawn to the presence of a large number of corruption risks in the defense sector. The Law of Ukraine On Defense Procurement, adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 17, 2020, was analyzed. Attention is paid to the fact that the Law of Ukraine On Defense Procurement provides for the purchase of goods, works and services for defense purposes, which is a state secret, through closed procurement, and it also regulates the absence of competitive procedures for procurement by import by making purchases directly through electronic trading platforms. Some aspects of the Law of Ukraine On Public Procurement used in defense procurement are considered. Based on the results of the analysis, it was concluded that the Law of Ukraine On Defense Procurement helps to overcome most of the corruption risks identified in the study of the Independent Anti-Corruption Committee on Defense, however, it also needs significant improvement, as some provisions contain gaps that lead to new corruption risks, if they are not corrected.
Keywords: corruption, corruption risks, national defense, defense procurement, national security.
Аннотация. В статье проведен анализ действующих нормативных документов в сфере оборонных закупок, приведены некоторые недостатки Закона Украины “Об оборонных закупках, а также проведен анализ коррупционных рисков, которые могут появиться в результате реализации положений Закона “Об оборонных закупках.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, национальная оборона, оборонные закупки, национальная безопасность.
 
Постановка проблеми. Корупція для населення України є другою за значущістю суспільною проблемою після військових дій у Донецькій і Луганській областях. Такі результати опитування підприємців, експертів і населення презентували фахівці Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні разом з Національним агентством з питань запобігання корупції [1]. Про високий рівень корупції в Україні також свідчить індекс сприйняття корупції, який опубліковано антикорупційною громадською організацією Transparency International Ukraine за 2019 рік...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання