ГРИЩЕНКО С.М., СТЕПАНОВ В.А., Умови автономного доступу до інформації під час зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (с. 123-127)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238192

УДК 343.14

ГРИЩЕНКО С.М.,
 
СТЕПАНОВ В.А.,
начальник підрозділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5922-280X.
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник  Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз СБ України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5249-6883.
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблемі автономного доступу до інформації уповноважених органів під час зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Визначено поняття “єдина система технічних засобів”. Запропонована структура єдиної системи технічних засобів. Наведені умови автономного доступу до інформації.
Ключові слова: автономний доступ, зняття інформації, електронна комунікаційна мережа, єдина система технічних засобів.
Summary. The article is devoted to the problem of autonomous access to information during interception of information from electronic communications network. The concept of “united system of technical means” is defined. Structure of united system technical means is proposed. The conditions for autonomous access are given.
Keywords: autonomous access, interception of information, electronic communication network, united system of technical means.
Аннотация. Статья посвящена проблеме автономного доступа к информации уполномоченных органов при снятии информации с электронных коммуникационных систем. Определено понятие “единая система технических средств”. Предложена структура единой системы технических средств. Приведены условия автономного доступа к информации.
Ключевые слова: автономный доступ, снятие информации, электронная коммуникационная сеть, единая система технических средств.
 
 
Постановка проблеми. У зв’язку з прийняттям Законів України “Про електронні комунікації” [1] та “Про розвідку” [2] актуальним стає питання автономного доступу уповноважених органів до інформації, що циркулює в електронних комунікаційних мережах, під час зняття інформації з використанням системи технічних засобів. В пункті 2 статті 121 Закону України [1] наведено, що зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством. В пункті 3 статті 15 Закону України [2] зазначається, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного та/ або фіксованого зв’язку, забезпечується системою технічних засобів, що використовується всіма розвідувальними органами на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством. На даний час в законодавстві та за результатами наукових досліджень не визначені умови автономного доступу до інформації в контексті зняття інформації з електронних комунікаційних (транспортних телекомунікаційних) мереж...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання