ГУЦАЛЮК М.В., Новітні тенденції кіберзлочинності (с. 79-89)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238186

УДК 343.9.024:004.056

ГУЦАЛЮК М.В.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4496-5173.
 
 
Анотація. У статті досліджуються сучасні тенденції кіберзлочинності, у тому числі її організовані форми, надаються пропозиції щодо посилення протидії цьому явищу.
Ключові слова: кіберзлочинність, кібератака, COVID-19, шахрайство.
Summary. The article deals with current trends in cyber crime, including its organized forms, and proposes to strengthen the counteraction to this phenomenon.
Keywords: cyber crime, cyber attack, COVID-19, fraud.
Аннотация: В статье исследуются современные тенденции киберпреступности, в том числе ее организованные формы, представлены предложения по усилению противодействия этому явлению.
Ключевые слова: киберпреступность, кибератака, COVID-19, мошенничество.
 
Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України забезпечення інформаційної безпеки відноситься до найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу. У зв’язку з динамічним розвитком інформаційних технологій та розширенням сфери їх застосування постійно зростає вплив кіберзагроз на сталий розвиток суспільства. Водночас на характер кіберзагроз та методи і способи вчинення кіберзлочинів впливають не тільки технологічні новації, але й різноманітні соціальні процеси. В статті досліджуються новітні тенденції кіберзлочинності, у тому числі пов’язані з впливом пандемії COVID-19...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання