І.В. АРІСТОВА. Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань

УДК 386:681.3

І.В. АРІСТОВА, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету
 
    
    
  Анотація. Про роль інформаційного права та інформаційного законодавства у процесах розбудови правової держави в Україні, адаптації національної системи права до правових стандартів ЄС.
Аннотация. О роли информационного права и информационного законодательства в процессах перестройки правового государства в Украине, адаптации национальной системы права к правовым стандартам Европейского Союза.
Summаry. In relation to the role of informative law and informative legislation in the processes of formation of the legal state in Ukraine, adaptation of the national system of law to the legal standards of European Union.
Ключові слова. Інформаційне право, інформаційне законодавство, адаптація до стандартів ЄС.
 
 
П е р е д м о в а
Матеріали цієї статті доповідалися на науковому семінарі в Університеті Мартіна Лютера (Галле - Вінтенберг), який проводився з 19 по 23 жовтня 2009 р. у Німеччині в межах німецько-польсько-українського проекту "Правова держава в Україні". Мета проекту - сприяння зміцненню державних правових структур та набли-ження права України до стандартів Європейського Союзу. Метою доповіді поставало, з одного боку, ознайомлення учасників семінару з дослідженнями українських вчених щодо інформаційного права та інформаційного законодавства у розбудові правової держави, адаптації національної системи права до правових стандартів Європейського Союзу. З іншого боку, вважалося за необхідне активізувати питання щодо налагодження взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері спільного використання знань, спільної участі у їх створенні та пра-вового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні…
1. Серед головних пріоритетів, які обумовлюють розвиток суспільства, постають за-вдання реалізації демократичних цінностей. Перш за все, це права й свободи людини та громадянина, забезпечення належного рівня їх реалізації та гарантування їх дотримання з боку усіх суб'єктів соціальної системи. Виходячи із тенденцій розвитку соціальної системи, можна дійти висновку, що необхідною умовою вирішення цього завдання постає формування громадянського суспільства та розбудова правової держави. Українське суспільство також визначило своє прагнення до формування громадянського суспільства та правової держави у ст. 1 Конституції України [1]: "Україна є суверенна й незалежна, демократична, соціальна, правова держава". Ст. 3 Основного Закону України вимагає від держави, в першу чергу, забезпечити гарантії щодо прав і свобод людини…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання