КАПІЦА Ю.М., Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони (с. 45-54)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238181

УДК 004.89:347.78

КАПІЦА Ю.М.,
доктор юридичних наук, директор Центру досліджень
інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9449-8422.
 
 
Анотація. Розглядаються підходи до охорони прав на об’єкти, що створюються штучним інтелектом, авторським правом, суміжними правами, правом sui generis, правом на інформацію.
Ключові слова: штучний інтелект, авторське право, суміжні права.
Summary. Approaches to the protection of rights to objects, created by artificial intelligence by copyright, related rights, sui generis right and rights on information are considered.
Keywords: artificial intelligence, copyright, related rights, information law.
Аннотация. Рассматриваются подходы к охране прав на тексты, музыку, изображения, которые создаются искусственным интеллектом, авторским правом, смежными правами, правом sui generis, правом на информацию.
Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, смежные права.
 
 
Постановка проблеми. Розвиток застосування систем штучного інтелекту (далі – AI) є знаковою подією ХХ1 століття. Системи штучного інтелекту використовуються в автоматизованій журналістиці, підготовці фінансових оглядів, аналізів ринку, при створенні музичних, літературних, образотворчих творів, фільмів, ігор, а також в деяких випадках генерують без безпосередньої участі фізичної особи тексти, зображення, музику та інші об’єкти...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання