ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Наукове забезпечення інформатизації правоохоронної діяльності та підготовка кадрів в інформаційній сфері

 

Хахановський В.Г.
доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ
 
        25 червня 2013 року виповнюється 25 років з дня заснування першої в системі МВС України кафедри, яка здійснює підготовку кадрів в інформаційній сфері та забезпечує наукову підтримку інформатизації протидії злочинності. Сьогодні кафедра інформаційних технологій є навчально-науковим структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ та забезпечує проведення навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботи з метою набуття слухачами, курсантами та студентами спеціальних професійних знань та навичок.
        Кафедра є провідною з питань методики застосування сучасних інформаційних технологій у практичній діяльності ОВС, сприяє впровадженню новітніх цифрових технологій в навчальний процес у всіх навчально-наукових інститутах та факультетах академії. Насамперед, це стосується підготовки слухачів - магістрів, ад’юнктів, державних службовців та курсів підвищення кваліфікації працівників ОВС України.

        Історія створення та розвитку кафедри бере свій початок у 1971 році, коли на кафедрі криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського було створено навчально-методичну секцію спеціальної техніки. У 1984 р. секцію переведено на кафедру оперативної роботи школи, а 25 червня 1988 р. її реорганізовано в самостійну кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів Київської вищої школи.

        Ініціював і здійснив ці процеси перший начальник цієї кафедри, доктор економічних наук, професор Швець Микола Якович.

        У 1990 р. кафедру було перейменовано на кафедру інформаційно-обчислювальної техніки, а в 1991 р. – на кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів. З 1992 р. кафедра входить до складу Української академії внутрішніх справ. У 1996 році – перейменована на кафедру оперативної техніки. Із 1997 р. – це кафедра оперативної техніки Національної академії внутрішніх справ України, а з 21 липня 2000 р. – кафедра інформаційних технологій Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України. З 21 липня 2003 р. кафедра інформаційних технологій знову стає загально академічною. З 8 вересня 2005 р. по теперішній час кафедра входить до складу НАВС…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання