ХОДОС Л.В., Правове регулювання обігу інсайдерської інформації

УДК 339.727.2

ХОДОС Л.В.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
 
Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу правових аспектів регулювання інсайдерської інформації у контексті підвищення довіри інвесторів до фінансової системи України.
Ключові слова: інсайдерська інформація, інвестиції, акції.
Аннотация. Cтатья посвящена сравнительному анализу правовых аспектов регулирования инсайдерской информации в контексте повышения доверия инвесторов к финансовой системе Украины.
Ключевые слова: инсайдерская информация, инвестиции, акции.
Summary. The article deals with the comparative analysis of legal aspects of insider information in the context of improving the confidence of investors to the financial system of Ukraine.
 Keywords: insider information, investments, stocks.
 
 
        Постановка проблеми. Тематика правового упорядкування відносин щодо обігу інсайдерської інформації, як істотної, публічно не розкритої інформації, особливого різновиду службової таємниці, є порівняно новою не лише для України але й для юридичної науки та практики більшості держав світу.
        Актуальність проблематики неможливо заперечувати, оскільки ефективне правове упорядкування відносин щодо інсайдерської інформації – це один з найнадійніших та найдієвіших механізмів залучення інвестицій, бо гарантує вихід національних компаній на міжнародні ринки капіталу. Цю проблему слід позиціонувати у точці перетину національної інформаційної та фінансової безпеки, яка потребує всебічного комплексного опрацювання, оскільки стосується правових норм, які регламентують ринки капіталів й мають бути спрямованими на забезпечення чесних і справедливих трансакцій (угод тощо).
        Сутність проблеми “інсайду” зводиться до того, що інформаційні потоки, які є в розпорядженні інсайдерів та аутсайдерів (осіб, які перебувають всередині певної фінансової системи та поза її межами), мають бути відрегульовані в основних моментах чинним законодавством таким чином, щоб ці потоки були достатньо “симетричними”.
        Хоча при цьому слід визнати, що прагнення повної інформаційної симетрії є утопічним, оскільки ніколи, нікому й за жодних умов ще не вдавалося забезпечити подібну симетрію. Навіть у країнах з найрозвиненішими правовими системами важко забезпечити суто правовим чином такий режим інформаційного обміну, коли суб’єкти, які володіють інсайдерською інформацією або ж мають доступ до неї, не отримували б жодних переваг перед “звичайними інвесторами”…
 

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання