КОКІЗА С.В., СТЕПАНОВ В.А., Вимоги правоохоронних органів ЄС щодо законного перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах (ст. 115-120)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243815

УДК 343.14

КОКІЗА С.В.,
 
 
 
СТЕПАНОВ В.А.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8111-9203.
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник  Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5249-6883.
 
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів та нормативних документів ЄС щодо перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах в контексті підготовки технічного регламенту єдиної системи технічних засобів.
Ключові слова: перехоплення інформації, об’єкт перехоплення, суб’єкт перехоплення, правоохоронний орган, електронна комунікаційна мережа.
Summary. The article is devoted to the analysis of regulatory and legal acts and normative documents of the EU on information interception in electronic communication networks in the context of preparation of technical regulations of the united system of technical means.
Keywords: interception of information, object of interception, subject of interception, law enforcement agency, electronic communications network.
Аннотация. Статья посвящена анализу нормативно-правовых актов и нормативных документов ЕС относительно перехвата информации в электронных коммуникационных сетях в контексте подготовки технического регламента единой системы технических средств.
Ключевые слова: перехват информации, объект перехвата, субъект перехвата, правоохранительный орган, электронная коммуникационная сеть.
 
 
      Постановка проблеми. В концептуальних документах з національної безпеки провідних країн світу особливе місце займають заходи з перехоплення інформації в електронних комунікаційних (телекомунікаційних) мережах. Зазначені заходи відбуваються в кожній окремій країні відповідно до національного законодавства та мають назву “wiretapping”, “phone-tapping”, “lawful interception” та інші. В Україні перехоплення інформації у телекомунікаційних мережах здійснюється уповноваженими органами під час проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання