КОРЖ І.Ф., Правова регламентація голосування в електронному парламенті України

УДК 342.72  

Корж І.Ф.,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
 
 
 
Анотація. Про правове регулювання суспільних відносин, у зв’язку із використанням системи голосування в електронному парламенті України, як одного з механізмів забезпечення конституційного права громадян на їхню участь в управлінні державою.
 Ключові слова: електронний парламент; індивідуальне голосування; інформація; конституційні гарантії; права і свободи; управління державою.
Аннотация. О правовом регулировании общественных отношений, в связи с использованием системы голосования в электронном парламенте Украины, как одного из механизмов обеспечения конституционного права граждан на их участие в управлении государством.
Ключевые слова: электронный парламент; индивидуальное голосование; информация; конституционные гарантии; права и свободы; управление государством.
Summary. About the legal adjusting of public relations, in connection with the use of the voting system in electronic parliament of Ukraine, as one of mechanisms of providing of constitutional right for citizens on their participation in the government.
Keywords: electronic parliament; individual voting; information; constitutional guarantees; rights and freedoms; government of a state.
 
 
        Постановка проблеми. В усьому світі люди мають бажання будувати своє майбутнє у вільному і відкритому суспільстві. Зазначене бажання включає в себе прагнення вільно користуватися основними правами людини, мати основні свободи і можливості приймати участь в управлінні розвитком суспільства опосередковано чи прямо (через вибори відповідних органів чи приймаючи безпосередньо участь у їх виборах), вільно висловлюватися з суспільних питань і бути впевненим у тому, що будь-які порушення закону буде розглядати неупереджена судова система. Саме в розвинутому, інформаційному, громадянському суспільстві людина спроможна максимально забезпечити свої інтелектуальні та духовні потреби, так само як і реалізувати свої інтелектуальні і духовні набуття.
        Одним з демократичних здобутків українського суспільства є наявний механізм здійснення контролю за діяльністю суб’єктів, обраних членами суспільства до представницьких органів. Запровадження електронного парламенту в Україні значно розширило можливості громадян у здійсненні зазначеної функції, розширило їхні можливості щодо участі в управлінні державою, є своєрідним показником розвитку електронної демократії в Україні…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання