КОВАЛЕНКО Л.П., Інформаційна діяльність

УДК 342.9:5.08

Коваленко Л.П.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного університету “Юридична академія імені Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. В статті розкривається сутність поняття інформаційної діяльності, визначаються суб’єкти інформаційного права, що її здійснюють.
Ключові слова: інформаційна діяльність, інформація, інформаційне право, суб’єкти інформаційної діяльності.
Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия информационной деятельности, определяются субъекты информационного права, что ее осуществляют.
Ключевые слова: информационная деятельность, информация, информационное право, субъекты информационной деятельности.
Summary. Essence of concept of informative activity opens up in the article, informative legal subjects are determined, that she is carried out.
Keywords: informational activity, information, informational right, subjects of informational activity.
 
 
       Постановка проблеми. У науці поняття “інформаційна діяльність” вживається в найрізноманітніших значеннях. Тому актуальним залишається питання щодо визначення інформаційної діяльності, її сутності. Не вирішена проблема щодо визначення завдання, принципів, видів інформаційної діяльності, правового статусу суб’єктів інформаційної діяльності та ін.
        Одна група учених вважає, що термін “інформаційна діяльність” використовується для характеристики соціальної ролі інформаційного права, друга група учених вважає, що це права, обов’язки суб’єктів інформаційного права в інформаційній сфері, які містяться в чинному інформаційному законодавстві [1, c. 22; 2, с. 46].
        Таким чином, категорія “інформаційна діяльність” багатозначна. Але, так чи інакше, в більшості випадків із інформаційною діяльністю пов’язується спрямований вплив інформаційного права на певні сторони інформаційної сфери.
       Мета статті. Запропонувати авторське визначення інформаційної діяльності, розкрити її сутності. Необхідно дослідити завдання, принципи, види інформаційної діяльності, правовий статус суб’єктів інформаційної діяльності і т. ін. питання.
       Виклад основних положень. Завжди важливо розуміти характеристику предмета, його призначення і суть. Інформаційне право – це галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають у процесі створення, зберігання, розповсюдження і використання інформації. За допомогою з’ясування інформаційної діяльності інформаційного права можна з’ясувати його соціальне призначення. Таким чином, через розкриття інформаційної діяльності ми розглянемо соціальне призначення інформаційного права…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання