КОВРИГІНА В.Є., Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності

УДК 339.727.2

КОВРИГІНА В.Є.
провідний юрисконсульт ТОВ “Юрфірма ЮБІ компані”
 
 
Анотація. Про передумови, етапи підготовки, способи поглинання господарських підприємств, зокрема завдяки зловживанню та маніпулюванню інсайдерською інформацією, стан та потреби удосконалення нормативно-правового регулювання.
Ключові слова: господарські підприємства, інсайдерська інформація, рейдерство, нормативне регулювання, юридична відповідальність.
Аннотация. О предпосылках, этапах подготовки, способах поглощения хозяйственных предприятий, в частности благодаря злоупотреблению и манипулированию инсайдерской информацией, состоянии и потребностях совершенствования нормативно-правового регулирования.
Ключевые слова: хозяйственные предприятия, инсайдерская информация, рейдерство, нормативно-правовое регулирование, юридическая ответственность.
Summary. About pre-conditions, stages of preparation, methods of absorption of economic enterprises, in particular due to abuse and manipulation of insider information, state and necessities of improvement of the normatively-legal adjusting.
Keywords: economic enterprises, insider information, corporate raiding, normatively-legal adjusting, legal responsibility.
 
 
       Постановка проблеми. Держава Україна декларує непорушність права власності, оскільки інститут власності є основою її економіки. Стаття 41 Конституції України гарантує право кожної особи володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
        Стратегія національної безпеки України серед викликів та загроз, які негативно впливають на стан економічної безпеки України, відзначає неефективність захисту права власності, що обумовлено поширенням поглинання господарських підприємств, або рейдерства. Це явище добре відоме у світі, але найбільш характерне воно для країн з перехідною економікою, де фактично ще не завершено первинне накопичення та перерозподіл капіталу та власності, в тому числі в нашій країні, завдяки чому можна стати власником потужного підприємства за мізерну частину дійсної вартості…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання