КРИВЕНКО А.Л., Правове регулювання публічних закупівель: досвід ЕС (ст. 192-201)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243825

УДК 338.439.5:339.162.3

КРИВЕНКО А.Л.,
співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
 
 
Анотація. У статті здійснено аналіз процесу розвитку та становлення інституту публічних закупівель в Україні та іноземних державах, досліджено організаційно-правове регулювання публічних закупівель в Україні, визначено нормативно-правове регулювання публічних закупівель, а також розроблено шляхи впровадження в Україні досвіду законодавства Європейського Союзу у сфері публічних закупівель.
Ключові слова: інститут публічних закупівель, державний бюджет, європейський досвід, публічні закупівлі, фінансовий контроль.
Summary. The article analyses the development process and establishment of the public procurement institute in Ukraine and foreign countries, examines the organizational and legal regulation of public procurement in Ukraine, identifies legal regulation of public procurement in the European Union and ways to implement the experience of European legislation in the field of public procurement in Ukraine.
Keywords: public procurement institute, State budget, European experience, public procurement, financial control.
Аннотация. В статье осуществлен анализ процесса развития и становления института публичных закупок в Украине и отдельных зарубежных странах, исследовано организационно-правовое регулирование публичных закупок в Европейском Союзе, а также разработаны пути внедрения в Украине опыта законодательства Европейского Союза в сфере публичных закупок.
Ключевые слова: институт публичных закупок, государственный бюджет, европейский опыт, публичные закупки, финансовый контроль.
 
 
      Постановка проблеми. В умовах сучасної економічної ситуації, що склалась в Україні, необхідно визначити роль і можливість вдосконалення механізму здійснення публічних закупівель. Крім того, необхідно проаналізувати сучасний стан законодавства, а також з метою його удосконалення запропонувати варіанти змін до чинних нормативно-правових актів з урахуванням європейського досвіду...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання