ЛЕОНОВ Б.Д., Про удосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом

УДК 343.97

Леонов Б.Д.
кандидат юридичних наук,
старший консультант Штабу
Антитерорестичного центру при СБУ
 
 
Анотація. До проблеми висвітлення тероризму засобами масової інформації.
Ключові слова: тероризм, засоби масової інформації, журналіст.
Аннотация. К проблеме освещения терроризма средствами массовой информации.
Ключевые слова: терроризм, средства массовой информации, журналист.
Summary. The problem of terrorism coverage by the media.
Keywords: terrorism, mass media, the journalist.
 
        Постановка проблеми. Для боротьби з тероризмом передчсім слід зрозуміти його суть. Важливим елементом у вивченні тероризму є уявлення цієї проблеми у суспільній свідомості. В даному контексті на особливу увагу заслуговує така тема, як роль засобів масової інформації (далі – ЗМІ) у висвітленні терористичних проявів. Ця тема є актуальною й такою, що все більше привертає увагу науковців та фахівців, адже публічний відгук є головною, а часто чи не єдиною метою самих терористів.
      ЗМІ найбільш ефективні для здійснення впливу на великі маси людей, що дає підставу розглядати їх як частину стратегічного потенціалу тероризму. Результативність інформаційного впливу, що здійснюється за допомогою мас-медіа, пояснюється сильним психологічним ефектом причетності до подій, коли людина поринає в них “тут і зараз” (ефект CNN) [1, с. 62]. У сучасному суспільстві ЗМІ не тільки відіграють важливу роль в процесі формування громадської думки, а й іноді стають її транслятором і виразником.
         Необхідно підкреслити, що одна зі складових тероризму – залякування суспільства – змогла функціонувати в планетарному масштабі тільки завдяки розвитку ЗМІ і появі нових інформаційних технологій, здатних миттєво, у режимі реального часу, довести до людства всі жахи терористичного акту. Причому важлива не тільки констатація того чи іншого факту, а й детальні коментарі, демонстрація наслідків терористичних актів, унаслідок чого тиражується жах і культивується масовий синдром страху. На образ тероризму накладає свій відбиток інформаційна політика різних країн, яка спрямована на розширення сфери свого впливу, посилення контролю в зонах конфлікту, легітимізацію своєї діяльності. Описання тероризму на глобальному рівні також пов’язане з висвітленням антитерористичної діяльності. При цьому ЗМІ часто-густо відтворюють таку діяльність як посилення впливу спецслужб, реорганізацію армії, зміцнення законодавства [2, с. 19]…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання