МАНЬГОРА Т.В., Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим (с. 178-183)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238327

УДК 340.15 (477)

МАНЬГОРА Т.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вінницького Національного аграрного університету.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7010-8768.
 
 
Анотація. Розглянуто дослідження історії кодифікації українського права, зокрема “Українського кодексу 1743 року “Права, по которым судится малороссийский народ” А. Яковлівим.
Ключові слова: “Права, по которым судится малороссийский народ”, А. Яковлів, кодифікація українського права.
Summary. Considered study the history of Ukrainian law codification, including Ukrainian Code 1743 The Laws that the Nation of Little Russia is Judged A. Yakovliv.
Keywords: The Laws that the Nation of Little Russia is Judged (1743), A. Yakovliv, Ukrainian law codification.
Аннотация. Рассмотрены исследования истории кодификации украинского права, в частности “Украинский кодекса 1743 “Права, по которым судится малороссийский народ” А. Яковлива.
Ключевые слова: “Права, по которым судится малороссийский народ”, А. Яковлив, кодификация украинского права.
 
 
      Постановка проблеми. Андрій Іванович Яковлів – відомий український політичний діяч, учений-правознавець, історик українського права, член Української Центральної Ради (УЦР), директор канцелярії УНР, дипломат, ректор Українського Вільного Університету (УВУ), фундатор багатьох еміграційних українських осередків, автор численних праць з історії держави і права, звичаєвого, конституційного, цивільного, торгового, процесуального, порівняльного, морського, річкового права. А. Яковлів займався дослідженням історії кодифікації українського права, зокрема “Українського кодексу 1743 року “Права, по которым судится малороссийский народ”. Його дослідження з даної проблеми мають важливе значення для розвитку юридичної науки і потребують вивчення в умовах реформування та створення нових кодифікаційних актів...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання