МАРУЩАК А.І., Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю (ст. 104-110)

УДК 342.52

Марущак А.І.,
доктор юридичних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання міжнародного співробітництва у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю. Сформульовано пропозиції щодо покращення співробітництва вітчизняних правоохоронних органів із зарубіжними партнерами з метою підвищення оперативності розслідування відповідних злочинів.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, кіберзлочин, правоохоронні органи, транснаціональна кіберзлочинність.
Summary. The article deals with the issues of international cooperation in counteraction to transnational cybercrimes. The proposals on improvement of cooperation between domestic law enforcement agencies and foreign partners are formulated in order to increase the efficiency of the investigation of cybercrime.
Keywords: international cooperation, cybercrime, law enforcement agencies, transnational cybercrimes.
Аннотация. В статье исследуются вопросы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной киберпреступностью. Сформулированы предложения по усовершенствованию сотрудничества отечественных правоохранительных органов с иностранными партнерами с целью повышения оперативности расследования соответствующих преступлений.
Ключевые слова. Международное сотрудничество, киберпреступление, правоохранительные органы, транснациональная киберпреступность.
 
 
 
      Постановка проблеми. Міжнародне право має численні джерела, які прямо або опосередковано регламентують співробітництво правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю. Основним таким документом безумовно є Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 21.11.2001 р. (далі – Конвенція), яка спрямована на підвищення ефективності кримінальних розслідувань і переслідувань, що стосуються кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними, на надання можливості збирання електронних доказів тощо [1]. Зазначена Конвенція має не регіональний, а фактично міжнародний характер.
      Конвенція про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій Ліги арабських держав від 21 грудня 2010 р. та Угода про співробітництво в сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки Шанхайської організації співробітництва від 16 червня 2009 р. мають регіональний характер і також спрямовані на боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання