МІЩУК І.В., Інформаційна регламентація міжнародно-правових актів трансплантації органів і тканин людини

УДК 343.13:004 

Міщук І.В.,
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
 
 
Анотація. У статтівироблено пропозицій щодо систематизації положень які регламентують нормативно-правовий аспект трансплантацію органів і тканин людини.
Аннотация. В статье выработано предложений относительно систематизации положений которые регламентируют нормативно правовой аспект трансплантацию органов и тканей человека.
Summary. In the article it is mine-out suggestions in relation to systematization of positions which regulate normatively legal aspect transplantation of organs and fabrics of man.
Ключові слова: інформація, нормативні акти,трансплантація, органи людини.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими практичними завданнями.Проблема трансплантації органів і тканин людини має не лише державний, але і міжнародний аспект. Наполеглива необхідність вирішення питань міжнародно-правової регламентації пересадки органів і тканин визнається вченими всіх країн. Про великий інтерес до правових проблем трансплантації говорить факт їх винесення на міжнародні форуми юристів і медиків. В даний час, коли трансплантація перетворилася з експериментальної в звичайну операцію, дефіцит донорських органів загострився. Крім того, ефективність клінічної трансплантації може значно вагатися в різних центрах, внаслідок чого в деяких з них утворюється надлишок донорських органів, тоді як в інших пацієнти гостро потребують трансплантатів.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми.Окремі аспекти інформаційної регламентації правових положень трансплантації органів і тканин людини були предметом досліджень таких науковців, як Азаров А.В., Алексєєва П.Л., Сагатович В.А., Сальников В.П., Стеценко С.Г., Степанова Е.Н., Кобяков Д.П. та ін. Поряд з цим комплексно проблема міжнародно-правової та інформаційної регламентації трансплантації органів і тканин людини не була предметом дослідження науковців юристів.
    Метою статті є вироблення пропозицій щодо систематизації положень які регламентують нормативно-правовий аспект трансплантацію органів і тканин людини.
            Виклад основних положень.Вперше законодавче регулювання комерційного донорства було зроблене в Італії в 1967 р., коли відповідний закон заборонив виплату будь-яких винагород або компенсацій за надання живими донорами нирок. В даний час в законодавстві про трансплантацію зарубіжних країн склалася наступна ситуація. Правові норми, що забороняють торгівлю людськими органами, закріпили в своєму законодавстві наступні держави: у американському регіоні – Аргентина, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, США …
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання