МОСОВ С.П., УХАНОВА Н.С., Протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни (ст. 134-141)

УДК 342.951:004

Мосов С.П.,
 
Уханова Н.С.,
доктор військових наук, професор,
 помічник ректора Національного авіаційного університету
старший науковий співробітник НДЦПІ НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблематиці негативного інформаційного впливу на українське суспільство в умовах гібридної війни, виявлення та блокування його джерел, а також протидії надходженню викривленої та маніпулятивної інформації, що спрямована на безпосередню дезорієнтацію самосвідомості українців.
Ключові слова: інформаційний вплив, ЗМІ, маніпуляція, гібридна війна.
Summary. The article is devoted to issues of negative information influence on Ukrainian society in the conditions of hybrid war, exposure and blocking of its sources, and also counteraction to the distorted and manipulative information aimed on direct disorientation of consciousness of Ukrainians.
Keywords: information influence, mass media, manipulation, hybrid war.
Аннотация. Статья посвящена проблематике негативного информационного воздействия на украинское общество в условиях гибридной войны, выявления и блокирования его источников, а также противодействию поступлению искаженной и манипулятивной информации, направленной на непосредственную дезориентацию самосознания украинцев.
Ключевые слова: информационное влияние, СМИ, манипуляция, гибридная война.
 
 
       Постановка проблеми. Світ вже давно вступив в епоху глобалізації, яка зачепила всі сторони життя сучасного суспільства. Під її впливом трансформувалися і засоби масової інформації, з’явилися необхідні умови для того, щоб потік інформації був поставлений на конвеєр, а сама інформація стала могутньою “зброєю” для широкого застосування. Інформаційні “війни”, що ведуться з використанням ЗМІ, це боротьба за цілком реальну і відчутну владу, адже за допомогою медіа різноманітні групи людей лобіюють певні інтереси...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання