ПІКОВСЬКА Т.В., Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні (с. 191-197)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238410

УДК 340.12

ПІКОВСЬКА Т.В.,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри права факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4418-5628.
 
 
Анотація. В статті досліджено правосвідомість як основу механізму забезпечення гендерної рівності в Україні. Встановлено, що в Україні існує проблема як низької правосвідомості громадян в цілому, так і проблема гендерної нерівності зокрема.
Ключові слова: гендерна рівність, правосвідомість, суспільство, гендерна політика, правова культура.
Summary. The article examines legal awareness as a basis for the mechanism of ensuring gender equality in Ukraine. It is established that in Ukraine there is a problem of low legal awareness of citizens in general, and the problem of gender inequality in particular.
Keywords: gender equality, legal awareness, society, gender policy, legal culture.
Аннотация. В статье исследованы правосознание как основа механизма обеспечения гендерного равенства в Украине. Установлено, что в Украине существует проблема как низкого правосознания граждан в целом, так и проблема гендерного неравенства в частности.
Ключевые слова: гендерное равенство, правосознание, общество, гендерная политика, правовая культура.
 
      Постановка проблеми.  Для побудови будь-якого міцного правового інституту необхідною є наявність достатнього підґрунтя, а саме, відкритості поглядів та орієнтованості громадян, досягнення суспільством необхідного рівня знань, широти поглядів та правильності акцентів. Це особливо важливо, коли мова йде про таку важливу соціальну проблему як досягнення гендерної рівності. Гендерна рівність вже давно визначена на декларативному рівні як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Проте визначеність даного явища у теорії, у нормативних актах, на жаль, не дає підстав стверджувати й про таку ж його прозорість у житті суспільства, у спрямованості державної політики, у розумінні пересічного громадянина...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання