С.А. АНТОНЕНКО. Стратегії створення електронних фондів нормативно- правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника

УДК 342.9(075.8)

С.А. АНТОНЕНКО, завідуючий науковим відділом системної інформатизації
законотворчої діяльності НДЦПІ АПрН України
    
  Анотація. Щодо правових та організаційних засад функціонування електронних фондів нормативно-правових актів в Україні.
Аннотация. Относительно правовых и организационных основ функционирования электронных фондов нормативно-правовых актов в Украине.
Summаry. In relation to legal and organizational foundations of functioning of electronic funds of normatively-legal acts in Ukraine.
Ключові слова.Правова інформація, інформатизація, інформаційно-пошукові системи.
 
 
23 квітня 2001 року, майже через п'ять років після підписання Президентом України Указу "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" № 468/96 від 27 червня 1996 року [1], Кабінет Міністрів України з метою подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, уніфікації формування банку даних та автоматизованого надання правової інформації юридичним і фізичним особам Постановою від № 376 [3] вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1504 "Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України" [2] та затвердив новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним.
До яких суттєвих змін призвело прийняття цієї Постанови?
З грудня 1996 року на Міністерство юстиції були покладені завдання з організації комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням юридичних та фізичних осіб правовою інформацією, у зв'язку із чим на основі відомостей про наявні автоматизовані інформаційні системи збирання, накопичення, опрацювання та використання нормативних актів, поданих у місячний термін Міністерствами та іншими заінтересованими установами і організаціями, Мін'юст повинен був до 1 лютого 1997 р. розробити концепцію та програму правової інформатизації України як складових Національної програми інформатизації та проект Закону України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів", а також забезпечити організацію створення автоматизованої інформаційної системи для опрацювання нормативних актів, поданих на державну реєстрацію, забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру нормативних актів [2].
Передбачалося, що створення і ведення Державного реєстру буде здійснюватись Мін'юстом, який також мав бути його розпорядником. Мін'юст мав здійснювати розроблення організаційних і методологічних принципів ведення Державного реєстру; забезпечення своєчасного внесення до нього нормативних актів; розроблення і вдосконалення технології та програмних засобів ведення; виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних (накопичення та опрацювання нормативних актів, актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо); автоматизоване ведення еталона реєстру; випуск бюлетенів і збірників на базі даних; інформаційне обслуговування користувачів даними реєстру; розроблення тарифів на користування даними фонду Державного реєстру [2]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання