САМЧИНСЬКА О.А., ФУРАШЕВ В.М., Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення (с. 55-65)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238183

УДК 34:316.774-043.2](045)

САМЧИНСЬКА О.А.,
ФУРАШЕВ В.М.,
викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
 
 
Анотація. У статті досліджено поняття “інформаційно-психологічний вплив”, “інформаційне насильство”, “інформаційні маніпуляції” та “пропаганда”, їх основні ознаки та співвідношення.
Ключові слова: інформаційний вплив, психологічний вплив, інформаційно-психологічний вплив, інформаційне насильство, інформаційні маніпуляції, пропаганда.
Summary. The article examines the concepts information and psychological influence, information violence, information manipulation and propaganda, their main features and relationships.
Keywords: informational influence, psychological influence, informational and psychological influence, information violence, information manipulations, propaganda.
Аннотация. В статье исследованы понятия “информационно-психологическое воздействие”, “информационное насилие”, “информационные манипуляции” и “пропаганда”, их основные признаки и соотношение.
Ключевые слова: информационное воздействие, психологическое воздействие, информационно-психологическое воздействие, информационное насилие, информационные манипуляции, пропаганда.
 
Постановка проблеми. Безпека завжди була, є і буде однією з найголовніших передумов розвитку людини, суспільства, держави та усього міжнародного співтовариства. Недарма видатний психолог Абрахам Маслоу [1] у своїй піраміді потреб, суть якої полягає у розділенні головних людських потреб на так звані рівні, де перехід на вищий рівень можливий лише після задоволення потреби нижчого рівня, визначив безпеку другою, після основних фізіологічних потреб. Суспільство та держава як складні механізми здатні ефективно функціонувати лише за налагодженої взаємодії їх елементів, головним з яких є окремий індивід. В свою чергу, лише людина, яка відчуває себе захищеною, здатна повною мірою здійснювати комунікацію з іншими членами соціуму, створювати сім’ю, працювати, поважати інших, критично та неупереджено сприймати факти, брати участь у політичних, економічних, соціальних, правових та культурних суспільних процесах, а це в свою чергу є запорукою ефективного розвитку сучасної держави...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання