СКУЛИШ Є.Д., БАЛІЦЬКИЙ В.В., Загрози терористичного характеру закордонним дипломатичним установам України (ст. 139-148)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243818

УДК 355.402

СКУЛИШ Є.Д.,
 
БАЛІЦЬКИЙ В.В.,
доктор юридичних наук, професор, керівник Наукового центру  національної безпеки і права ДНУ ІІБП НАПрН України.
кандидат юридичних наук, доцент, професор СК-12 Академії зовнішньої розвідки України.
 
 
Анотація. У статті здійснено аналіз конкретних терористичних загроз дипломатичним місіям України за кордоном, їх співробітникам і членам сімей, а також відрядженим за кордон українським громадянам, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю. В ній відпрацьовані конкретні рекомендації щодо дій в екстремальних ситуаціях під час терористичних акцій в оточенні закордонних дипломатичних установ, зокрема, при блокуванні представництв терористами чи захопленні їх приміщень злочинцями, а також утримуванні дипломатичних співробітників як заручників.
Ключові слова: оперативна обстановка в країні перебування, терористичні загрози, стан екстремальної ситуації, безпека ЗДУ, безпека дипломатичного персоналу.
Summary. The article presents an analysis of specific terrorist threats to diplomatic missions of Ukraine abroad, their employees and families, as well as citizens of Ukraine, who are on their official missions abroad, who are informed about state secrets. It developed specific recommendations for actions in dangerous situations in the case of terrorist attacks in the area of DMU’s location, especially, when the terrorist act is followed by blocking the mission, taking the stuff members for hostages.
Keywords: operational situation in the host country, terrorist threats, extreme situations, security of the diplomatic missions abroad, security of diplomatic missions’ staff.
Аннотация. В статье осуществлен анализ конкретных террористических угроз дипломатическим миссиям Украины за границей, их сотрудникам и членам семей, а также откомандированным за границу украинским гражданам, осведомленных в сведениях, которые представляют государственную тайну. В ней отработаны конкретные рекомендации относительно действий в экстремальных ситуациях во время террористических акций в окружении заграничных дипломатических учреждений, в частности, при блокировании представительств террористами или захвате их помещений преступниками, а также содержании дипломатических сотрудников как заложников.
Ключевые слова: оперативная обстановка в стране пребывания, террористические угрозы, состояние экстремальной ситуации, безопасность ЗДУ, безопасность дипломатического персонала.
 
 
      Постановка проблеми. Негативні тенденції сучасного світового розвитку такі як: прояви міжнародного тероризму, організованої злочинності, контрабанди наркотиків і зброї, нелегальної міграції й торгівлі людьми; зростання екологічних і природних катастроф, загроз епідемій та пандемії; збереження ескалації заморожених конфліктів і поява нових джерел напруженості, виникнення кризових ситуацій, зокрема, активізація внаслідок подій на сході України терористичної та розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ, покладають на СЗР України та інші спеціальні державні органи завдання належним чином забезпечувати безпеку закордонних дипломатичних установ України (далі – ЗДУ), їх співробітників і членів сімей, а також відряджених за кордон українських громадян, обізнаних у відомостях, що становлять державну таємницю...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання