ТАЦИШИН І.Б. Національна безпека України та її складові елементи

Анотація. Щодо розвитку інформаційного суспільства в контексті забезпечення інфор-маційної безпеки як функції та необхідної умови існування демократичної держави.

Повний текст.

Видання НДІІП

Вибрані видання