В.Г. ПЕТРОСЯН. Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів

УДК 343.37:334.72

В.Г. ПЕТРОСЯН, Управління податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим
 
    
    
 
Анотація. Щодо особливостей інтегрування інформаційно-пошукових систем податкової служби України в єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів.
Аннотация. Об особенностях интегрирования информационно-поисковых систем налоговой службы Украины в единую систему правоохранительных органов.
 
Summаry. On features of integration of Ukrainian tax authority information-retrieval systems into a single law-enforcement authorities system.
 
Ключові слова. виявлення злочинів, інформаційно-довідкове забезпечення, інформаційно-пошукові системи, обмін інформацією, криміналістичнозначима інформація, криміналістичні обліки, єдина комп'ютерна інформаційна система правоохоронних органів.

 
 

Діяльність підрозділів податкової міліції тісно пов'язана з інформацією, джерелами інформації, інформаційними процесами та інформаційними ресурсами. Інформація може бути розглянута як повідомлення, дані про стан справ, відомості, які передаються людьми, технічними засобами (мобільний зв'язок, Інтернет тощо), відображаються в окремих предметах, процесах тощо. Зміст роботи підрозділів податкової міліції щодо виявлення незаконної діяльності суб'єктів підприємництва з ознаками фіктивності має прояв у цілеспрямованому збиранні, фіксації, дослідженні та оцінці доказової інформації, а сутність зазначеного процесу має відповідно інформаційний характер та спрямування. Для збору інформації використовуються як кримінально-процесуальні засоби, так і оперативно-розшукові, що відповідно розширює можливості правоохоронних органів у цьому напрямі. Характер і спрямування таких дій визначається змістом злочинної діяльності (криміналістичної характеристики злочинів), а також особливостями суб'єкта вчинення злочину - суб'єкта підприємництва з ознаками фіктивності.
Складнощі в діяльності органів державної податкової служби України щодо виявлення податкових злочинів, а також діяльності фіктивних суб'єктів підприємництва певною мірою пов'язані з тим, що податковими органами України на сьогодні контролюється діяльність значної кількості суб'єктів підприємництва. За даними заступника Голови ДПА України С.І. Лікаря, податкові органи контролюють сплату податків майже 4 млн. суб'єктів підприємницької діяльності [1].
Злочинна діяльність постійно змінюється та удосконалюється. Суб'єктами підприємництва здійснюються заходи щодо приховування злочинної діяльності та протидії її виявленню та розслідуванню. Це відповідно потребує належної організації збору, накопичення, збереження, аналізу та використання різноманітної інформації, яка свідчить про зміст діяльності платників податків, зокрема в аналітичній роботі підрозділів податкової міліції для виявлення злочинів, пов'язаних з несплатою податків та діяльністю фіктивних суб'єктів підприємництва…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання