В.І. ГУРКОВСЬКИЙ. Безпека як об'єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект

УДК 351.746

В.І. ГУРКОВСЬКИЙ, кандидат наук з державного управління
    
    
 
Анотація. Щодо змісту безпеки як об'єкта державного управління.
Аннотация. О содержании безопасности как объекта государственного управления.
 
Summаry. On the essence of security as the object of government management.
 
Ключові слова. Державне управління, безпека, інформатизація.

 
 

Актуальність постійного моніторингу і проведення наукових досліджень практики державного управління у сфері національної безпеки, у тому числі її складової - національної інформаційної в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства визначає необхідність формування відповідної загальноприйнятої широким загалом дослідників методології понятійного апарату.
Становлення глобального інформаційного суспільства вже визнано на міжнародному рівні. Так, представники народів світу, які зібралися в Женеві 10-12 грудня 2003 року для проведення першого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства, визначили у Декларації його сутність. Інформаційне суспільство - це суспільство у якому основні орієнтири спрямовані на задоволення інтересів людей, яке відкрите для всіх, в якому кожний може створювати інформацію, знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу іншим, громадам, народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму постійному розвитку і підвищуючи якість свого життя на основі цілей і принципів Статуту ООН і поважаючи в повному обсязі та підтримуючи Загальну декларацію прав людини.
На реалізацію міжнародних зобов'язань стосовно інформаційного суспільства в нашій державі Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V, яким затверджено Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки (далі - Основи). Загальні положення Основ починаються з визначення того, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
Зазначене можна розглядати як прагнення вищих органів державного управління нашої країни, скоординовано з міжнародним співтовариством формувати національний сегмент глобального інформаційного суспільства.
Мета публікації - висвітлення окремих результатів дослідження формування системи знань стосовно методологічного аспекту визначення змісту безпеки як обєкта державного управління в умовах глобального інформаційного суспільства…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання