В.М. БРИЖКО. Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права

УДК 342.721:681.302

В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D),
старший науковий співробітник
    
  Анотація. Щодо кодифікації інформаційного законодавства України.
Аннотация. До кодификации информационного законодательства Украины.
Summаry. In relation to the codification of informative legislation of Ukraine.
Ключові слова. Право, інформаційне законодавство, інтеграція до ЄС, кодифікація.
 
 
Стратегія України щодо приведення законодавства України у відповідність до положень європейського права передбачає рух до реальної демократії, ринкового господарства та громадянського суспільства, які базуються на засадах верховенства права та забезпечення прав людини і основоположних свобод. Курс на інтеграцію до Європейського Союзу обумовлений багатьма причинами [1 - 5], головними з яких є:
- визначення правил торгової політики у Європі - сфера виняткового відання Європейських Співтовариств. Співробітництво ґрунтується на угодах про партнерство і співпрацю, які передбачають зближення національних законодавств з правом ЄС;
- право ЄС - це автономна правова система, яка виникла в результаті і в межах суверенних прав і правомочності, переданих державами-членами інтеграційним утворенням. За своїми основними кваліфікаційними характеристиками воно відрізняється від національного права держав-членів і загального міжнародного права;
- право ЄС формується на стику національного і міжнародного права та поширюється на територію Європейського Союзу не тільки на громадян, а й на всіх юридичних осіб, що знаходяться під юрисдикцією держав-членів ЄС;
- предметна і просторова юрисдикція ЄС розширюється. Це має прямі наслідки для країн, що мають спільні кордони або тісно співпрацюють з ЄС. Наприклад, наслідки Шенгенських угод, що регулюють візову і міграційну політику щодо притулку;
- одна з найважливіших умов входження в число держав-членів співдружності і отримання економічних та торгових пільг - приведення національної правової системи у відповідність з правом ЄС. У своїй сукупності воно утворює надбання ЄС (acquis communautaire), як це, зокрема, передбачено Угодою про партнерство та співробітництво, укладеною між Європейськими Співтовариствами та їх країнами-членами і Україною.
У роботі [1] зазначається, що "право Европейского Союза может быть определено как система правовых норм, обеспечивающих развитие европейской интеграции и регулирующих общественные отношения, связанные с этим процессом"…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання