ЗАБАРА І.М., Свобода інформації: концептуальні підходи у міжнародному праві (с. 35-44)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238180

УДК 341:316.774

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
 
Анотація. У статті розглядаються основні положення концепції свободи інформації. Автор досліджує доктринальні погляди на зміст свободи інформації. Розглядається сучасне трактування свободи інформації в міжнародному праві.
Ключові слова: інформація, доктрина, права людини, концепція, свобода інформації, міжнародне право.
Summary. Article deals with the contents of the information freedom concept. The author examines the doctrinal views on the content of information freedom. The author also examines a modern interpretation of the information freedom.
Keywords: information, doctrine, human rights, concept, freedom of information, international law.
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции свободы информации. Автор исследует доктринальные взгляды на содержание свободы информации. Рассматривается современная трактовка свободы информации в международном праве.
Ключевые слова: информация, доктрина, права человека, концепція, свобода информации, международное право.
 
Постановка проблеми. Становлення і розвиток концептуальних засад інституту свободи інформації відбувається вже протягом майже сімдесятьох років, що охоплюють кілька періодів, протягом яких увага світового співтовариства зосереджувалась на широкому комплексі міжнародно-правових питань – від визначення змісту свободи інформації, до питань, пов’язаних з її реалізацією [1, с. 117-132; 2]. Інститут свободи інформації, виступаючи в якості стрижневого і ключового поняття, тим не менш, залишається одним із дискусійних і суперечливих явищ...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання