ЗОЛОТАР О.О., Поняття та зміст категорії “інформаційна безпека людини” (с. 73-78)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238185

УДК 342.7:004

Золотар О.О.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач науковим сектором НДІ інформатики і права
НАПрН України.
 
 
Анотація. У статті аналізуються доктринальні підходи до визначення наукової категорії “інформаційна безпека людини”, а також розуміння її змісту.
Ключові слова: інформаційна безпека людини, структура інформаційної безпеки людини.
Summary. Doctrinal approaches to the definition of the scientific category of Human Information Security, as well as understanding of its content, are analyzed.
Keywords: sociological research, electoral process, democracy, information influence.
Аннотация. В статье анализируются доктринальные подходы к определению научной категории “информационная безопасность человека”, а также ее понимание.
Ключевые слова: Human Information Security, structure of Human Information Security.
 
Постановка проблеми. Розвиток науки про безпеку в напрямку інформаційної безпеки істотно залежить від стану формування інформаційного суспільства в конкретній державі. Рівень розвитку і використання інформаційно-комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) в світі дуже нерівномірний – наприклад, доступ до Інтернету має близько 60 % жителів планети, при цьому найвищі показники більш 90 % – в Південній Кореї та Австралії, і найнижчі – менше 10 % – в деяких африканських країнах...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання