Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин

 

В. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н.,

проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.

Інформаційне право України: теорія і практика

І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ГЛОБАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ.

Додонов О.Г.,  Ланде Д.В., Путятін В.Г. — К.: Наук. думка, 2009. — 295 с.

Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс

 

В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; ред. В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 176 с.

Військове право України

Богуцький П.П.: джерела, структура та розвиток : моногр. / П.П. Богуцький. — Одеса : Фенікс 2008 — 188 с.

Електронний банкінг (організаційно-правове забезпечення)

А. Новицький, Н. Новицька, С. Позняков, В. Цимбалюк, В. Брижко. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 274 с.

Інформатизація виборчих і референдумних процедур: один з аспектів практичної реалізації євроатлантичного курсу України

В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; за заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с. – (Громадсько-політичне видання).

 

Комп'ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти

П.Д. Біленчук, М.В. Гуцалюк, О.В. Кравчук, М.В. Козир; за заг. ред. П.Д. Біленчука.– К.: Наука і життя, 2008. – 291 с.