Правова доктрина України. Том 1

Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. ISBN 978-966-458-545-0

Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 976 с.

Правова доктрина України. Том 2

Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. ISBN 978-966-458-545-0

Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. - 864 с.

Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію

Калюжний Р. А., Ко­пан О. В., Марценюк О. Г. - К. : «МП Леся», 2013. - 236 с.

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - 248 с.

Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования

Баранов А.А. — К.: Ред. журн. «Право Украины» ; X.: Право, 2013. — 144 с. — (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 30).

 

Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні

Савінова Н. А. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X.: Право, 2013. — 292 с.

 

Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 128 с. 

 

Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку)

Крутов В. В., Пилипчук В. Г. (за заг. ред. В. Г. Пилипчука) - Ужгород : TOB «IBA», 2013. - 180 с.

 

Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг

Арістова І. В., Сулацький Д. В. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 184 с.