Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : теорія і практика

Монографія / Кол. авторів; За загальною. ред. проф. К. І. Бєлякова. – К.: 2016. – 293 с. CD / Монографі_2016.pdf

 

Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України

Мельник К. С. : монографія / К.С. Мельник; заг. ред. Пилипчук В.Г., Брижко В.М. – К. : ТОВ «ПанТот». – 2016. – 126 с.

 

Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти

Довгань О. Д. ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.

 

Удосконалення судового управління в Україні: організаційно-правові засади впровадження інновацій

Арістова І. В., Белявська С. Ю.: монографія / за заг. ред. Арістової І.В. — К.: НУБіП України, 2016. — 194 с.

Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України

Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих С.О. - К. : TOB "ПанТот", 2015. -  172 с.

Правові основи воєнної безпеки України

Стрельцов Є.Л., Полторак С.Т.,  Аллеров Ю.В.,  Кривенко О.В.,  Богуцький П.П.: монографія / Є.Л. Стрельцов, СТ. Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцький: Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. - Львів: НАСВ, 2016.-188 с. 

Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах

Арістова І.В. , Кузнецова М.Ю.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 250 с.

 

Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія

Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В.; за заг. ред. Гладківської О.В. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2015. – 128 с.

 

Вища освіта України: стан та проблеми

Жиляєв І. Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В.  - К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. - 96 с.

Інформаційне законодавство України : проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів

Арістова І.В., Ткаченко В.В.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2015. – 185 с.