Інформаційна культура в Україні: правовий вимір

Монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онопрієнко , І. М. Шопіна : за заг. ред. К. І. Бєлякова. – К.: КВІЦ, 2018. – 169 с.

 

Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту

Монографія / О. Д. Довгань, І. М. Доронін; НАПрН України, НДІІП – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2017. – 107с.

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні

Монографія / [В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник] ; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2017. – 226 с.

 

Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення

Арістова І.В., Макогонюк Ю.Ю. : монографія / І. В. Арістова, Ю. Ю. Макогонюк; за заг. ред. Арістової І. В. - К.: НУБіП України, 2017. - 222 с.

Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект

Заярний О. А. : монографія / О. А. Заярний. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 700 с.

Феномен інформаційної культури: онтологічний статус та соціоантропологічні детермінанти

Прудникова О. В.: монографія / О. В. Прудникова ; за заг. ред. О. П. Дзьобаня. - Харків : Право, 2017. - 496 с.

 

Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання в інформаційному суспільстві

Коляденко П. Л. : монографія / П.Л. Коляденко; заг. ред. Н.А.Савінова. – К. : НДІІП НАПрН України. – 2016. – 182 с.

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : теорія і практика

Монографія / Кол. авторів; За загальною. ред. проф. К. І. Бєлякова. – К.: 2016. – 293 с. CD / Монографі_2016.pdf

 

Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України

Мельник К. С. : монографія / К.С. Мельник; заг. ред. Пилипчук В.Г., Брижко В.М. – К. : ТОВ «ПанТот». – 2016. – 126 с.

 

Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти

Довгань О. Д. ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.

 

Видання НДІІП

Вибрані видання