Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організаційні та технологічні аспекти)

Антоненко С. А. ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 308 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32).

 

Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства

Савінова Н. А.,  Ярошенко А. О., Литва Л. А. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 270 с.

Основи інформаційного і соціально-правового моделювання

 Ланде Д.В., Фурашев В.М. - К. : ТОВ "ПанТот", 2012. - 144 с.

Філософія інформаційних комунікацій

Дзьобань О.П.  — Харків: Майдан, 2012. — 224 с.

Правова охорона як складова інформаційної безпеки

0.0. Золотар. - К.: ТОВ "ПанТот". - 2011. - 100 с.
 

Виборчий кодекс України: системна інформатизація

В.М. Фурашев, Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с.

Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.

Видання НДІІП

Вибрані видання