Науково-практична робота аспірантів Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України

20 квітня 2018 року аспіранти Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у рамках науково-освітньої програми «Організація наукової діяльності» відвідали Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського. Ознайомилися з науковими фондами та новими надходженнями бібліотеки. Прослухали відкриту лекцію про виникнення, формування та функціонування кодифікаційних систем бібліотечних фондів України та світу. Провели практичне заняття по встановленню УДК на наукові статті та доповіді. Відвідали музей подарунків Президента України.

IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»

30 березня 2018 року відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». Конференція була організована на базі Національної академії Служби безпеки України спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України та Міністерством інформаційної політики України за участі представників правоохоронних та інших державних органів, військових формувань, наукових установ і навчальних закладів України, а також представників Секції правового забезпечення національної  безпеки і оборони НАПрН України.

Засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України

16 березня 2018 року відбулося засідання Президії і Загальні збори Національної академії правових наук України. У Загальних зборах відповідно до законодавства взяли участь представники колективу наукових працівників Науково-дослідного інституту інформатики і права, зокрема: д.ю.н., с.н.с. Бєлєвцева В.В., д.ю.н., с.н.с. Довгань О.Д., д.ф.н., професор Дзьобань О.П., д.ю.н., с.н.с. Савінова Н.А., к.в.н., доцент Кучерина С.Є.

Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: керівника Наукового центру правового забезпечення інформаційної і національної безпеки НДІІП НАПрН України та завідувача Наукового сектора прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері Наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права.

Науково-методичний семінар

4 квітня 2018 року проведено науково-методичний семінар, в ході якого розглянуто результати дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: «Правові основи інформаційної безпеки людини» (Золотар О.О.). За результатами обговорення вказане дисертаційне дослідження рекомендовано до захисту.

Загальні збори колективу наукових працівників і збори трудового колективу НДІІП НАПрН України

21 лютого 2018 року проведено Загальні збори колективу наукових працівників і збори трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. В ході зборів розглянуто основні результати діяльності Інституту у 2017 році, обрано представників колективу наукових працівників для участі у Загальних зборах Національної академії правових наук України, визначено пріоритети наукової та іншої статутної діяльності НДІІП НАПрН України на 2018 рік.

Науково-методичний семінар

4 січня 2018 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар, в ході якого розглянуто результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему:

«Реалізація норм права органами виконавчої влади України як розпорядниками публічної інформації» (Стадник Р.І.);

«Правові засади протидії негативним інформаційним впливам на дітей в Україні» (Радзієвська О.Г.).

За результатами обговорення вказані дисертаційні роботи рекомендовані до захисту.