Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики

Р.А. Калюжний, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін.; за ред.  Р.А. Калюжного, 

В.О. Шамрая – Академія державної податкової служби України. – К.: Видавництво “КВІЦ”,

2002. – 296 с.
 

Видання НДІІП