Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України

Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих С.О. - К. : TOB "ПанТот", 2015. -  172 с.

Правові основи воєнної безпеки України

Стрельцов Є.Л., Полторак С.Т.,  Аллеров Ю.В.,  Кривенко О.В.,  Богуцький П.П.: монографія / Є.Л. Стрельцов, СТ. Полторак, Ю.В. Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцький: Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. - Львів: НАСВ, 2016.-188 с. 

Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах

Арістова І.В. , Кузнецова М.Ю.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 250 с.

 

Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія

Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В.; за заг. ред. Гладківської О.В. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2015. – 128 с.

 

Вища освіта України: стан та проблеми

Жиляєв І. Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В.  - К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. - 96 с.

Інформаційне законодавство України : проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів

Арістова І.В., Ткаченко В.В.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2015. – 185 с.

 

Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір

Пилипчук В.Г.,  Дзьобань О.П. - Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 282 с.

Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика

Баранов О. А.: монографія - Київ: Едельвейс, 2014. - 434 с.

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем

Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П.,  Жданенко С. Б. та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. - X. : Право, 2014. - 392 с.

Видання НДІІП