Кібербезпека України на сучасному етапі державотворення: теоретико-правові основи

Тарасюк А. В. : монографія / А. В. Тарасюк. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 404 с.

Електронні довірчі послуги: правовий аспект транскордонного використання

Костенко О. В. : монографія / О. В. Костенко. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 216 с.

Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади

Монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. – Харків : Право, 2021. – 776 с.

 

Енциклопедія соціогуманітарної інформології

Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. – 472 с.

Terrorism: historical, social, cultural and psychological prerequisites of global forecasting

Leonov B., Bieliakov K. : monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 104 p.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

Брижко В.М., Фурашев В.М.  : наукове видання. (НДІІП НАПрН України). Київ: Видавничий дім “АртЕК”, 2020. 288 с.

 

Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері

Радзієвська О. Г. : монографія, за заг. ред. В.Г. Пилипчука. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 238 с.

Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики

Головко О. М. : Монографія – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 168 с.

Інформаційна взаємодія у місцевому самоврядуванні: перспективи правового регулювання

Дубняк М.В. : монографія – Київ: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 190 с.

Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України

Пилипчук В. Г., Компанцева Л. Ф., Кудінов С. С., Доронін І. М., Дзьобань О. П., Акульшин О. В., Заруба О. Г.; за заг. ред. В. Г. Пилипчука: монографія – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 272 с.