Електронне оподаткування:сутність та перспективи застосування

П.М. Мельник, А.М. Новицький, О.А. Долгих, С.П. Ріппа та ін..; за заг. ред.. П.В. Мельника. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. – 332 с.

Інформаційне право (основи теорії і практики )

 

В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.

Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень

 

Фурашев В.М. Системна   інформатизація   процесів   підтримки   прийняття   рішень:
Монографія. - К.: "Синопсис", 2009. - 224 с.

 

Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин

 

В. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н.,

проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.

Інформаційне право України: теорія і практика

І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ГЛОБАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ.

Додонов О.Г.,  Ланде Д.В., Путятін В.Г. — К.: Наук. думка, 2009. — 295 с.

Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс

 

В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; ред. В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 176 с.