Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності

М. Швець, С. Антоненко, В. Брижко, В. Буржинський, Б. Раціборинський, В. Хахановський;

кер. авт. кол-ва М. Швець; за ред. В. Дурдинця, В. Зайчука, В. Тація. – К.: “Навчальна книга”,

2005. – 639 с.

Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика

В.С. Цимбалюк, Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. та ін. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с.

Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні

В.М. Фурашев, М.І. Коваль, С.А. Маглюй. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 608 с.

Системна інформатизація законотворчої діяльності

М. Швець, В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Целуйко, Л. Задорожня; під ред. В. Зайчука, М. Швеця, І. Здзеби. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 290 с.

Проблеми інформаційного права та правової інформатики

В. Брижко, В. Цимбалюк, В. Гавловський, Ю. Базанов; за ред. М.Я. Швеця і Р.А. Калюжного. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2004 р. – 263 с.

Правова інформатика (системна інформатизація законотворчої, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні)

М. Швець, В. Брижко, Р. Калюжний, В. Хахановський, В. Цимбалюк, В. Гавловський,

О. Гладківська; за ред. д.е.н., професора М.Я. Швеця та д.ю.н., професора

Р.А. Калюжного. – Ужгород: ІВА, 2003. – 168 с.

Вступ до інформаційної культури та інформаційного права

В. Цимбалюк, В. Брижко, В. Гавловський, Р. Калюжний, В. Попович, М. Швець; за ред. д.е.н., професора, М. Швеця та д.ю.н., професора Р. Калюжного. – Ужгород: ІВА, 2003. – 240 с.

Правовий механізм захисту персональних даних

В.М. Брижко; за ред. д.е.н., професора М. Швеця та д.ю.н., професора Р. Калюжного. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – 120 с.

е-будущее и информационное право

В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк и др.; под. ред. д.ю.н., профессора Р. Калюжного и д.э.н, профессора

М. Швеца. – К.: Інтеграл, 2002. – 264 с.

Інформатизація, право, управління: організаційно-правові питання

Р.А.Калюжний, О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець; за ред. М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. – К.: Академія правових наук України, 2002. – 191 с.