е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право

 

В. Брижко, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 218 с.

Інформація в праві: теорія і практика

Монографія /  Бєляков К.І.  – Київ: Видавництво "КВІЦ", 2006. – 116 с.

Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков

Ландэ Д.В., Фурашев В.Н., Брайчевский СМ., Григорьев А.Н.: Монография. - К.: Инжиниринг, 2006. - 176 с.

Системна інформатизація правоохоронної діяльності

М. Швець, С. Антоненко, В. Буржинський, Б. Раціборинський, М. Целуйко, В. Хахановський; за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова, М. Швеця. – [Кн. 1]. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 287 с.

е-майбутнє та інформаційне право

В. Брижко, Ю. Базанов, В. Цимбалюк, М. Швець, М. Коваль;

за ред. д.е.н., професора М. Швеця. – [2-е вид., доп.]. – К.:

ТОВ “ПанТот”, 2006. – 234 с.

Інформаційне право та правова інформатика в сфері захисту персональних даних

В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець – К.: ТОВ “ПанТот”, 2005. – 451 с.

Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації

Задорожня Л., Коваль М., В. Брижко; за ред. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005. – 31 с.

Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє.

 

В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор’єв, О.В. Фурашев. – К.: “Інжиніринг”, 2005. – 164 с.